Dirk Corstens

Je jedním z významných spolupracovníků v projektu Slyšení hlasů (Hearing Voices project of Marius Romme and Sandra Escher) na univerzitě v Maastrichtu v Nizozemsku od doby, kdy se v roce 1992 kvalifikoval a začal pracovat jako sociální psychiatr a psychoterapeut. Dirk vystudoval kognitivní, psychodynamickou a systémovou terapii, transakční analýzu, práci s hlasovým dialogem (Voice Dialogue) a otevřený dialog podporovaný lidmi s vlastní zkušeností (Peer-supported Open Dialogue). Nyní pracuje jako sociální psychiatr a psychoterapeut v Roermondu v METggzu v týmu intenzivní domácí péče, v komunitním týmu pro duševní zdraví a v otevřeném dialogu (Open Dialog). Při své práci využívá přístupu otevřeného dialogu, zároveň také na individuální rovině pracuje s lidmi, kteří slyší hlasy. Dirk aktivně spolupracoval na webu www.schizophreniadoesntexist.nl – webu, který již bohužel nefunguje. Je spolupracovníkem panelu otázek www.Psychosenet.nl. Je členem týmu školitelů, který pracuje na realizaci školení a výcviku v Otevřeném dialogu podporovaného lidmi s vlastní zkušeností. Byl předsedou Intervoice Board v letech 2009 – 2016 a nyní je místopředsedou. Dirk se podílel na vzniku programu na podporu zotavení „Talking with Voices“ a podílí se na výzkumu tohoto tématu. Přednášel s Ronem Colemanem a Eleanor Longdenovou a mnoha dalšími na téma „práce a komunikace s hlasy“. Dirk při své práci přišel na to, že mnoho lidí, kteří slyší náročné hlasy, zjišťuje, že zlomovým bodem při řešení této zkušenosti je hledání různých způsobů, jak s nimi hovořit a porozumět jim. Zkoumání motivů hlasu a objevování rozličných přístupů k nim může pomoci změnit vztah mezi osobou slyšící hlasy a hlasy samotnými. Rostoucí počet jedinců přizpůsobilo tuto metodu jako pomoc pro zvládání negativních, zneklidňujících hlasů.