Jaroslav Kerouš

Na cestě sebepoznání i zotavování pracuji přes 18 let. Prožil jsem těžké halucinace (paranoidní stavy, že se mi lidé snaží ublížit, sledují mě, chtějí mě zabít, tráví mi jídlo a pití), sebevražedné pokusy, hospitalizaci, byl jsem zavřený doma několik týdnů. Navštěvoval jsem organizaci DPS Ondřejov, kde jsem díky individuálnímu přístupu začal poznávat sám sebe. Zažil jsem také několik psychiatrů, jejichž způsob léčby “dáme vám prášky a bude dobře” mi byl bytostně nepříjemný. Respektoval jsem jejich způsob léčení, avšak věděl jsem, že to není má cesta. Proto jsem v procesu zotavení pokračoval bez odborné péče a následně se vrátil na terapie do Prahy. Obrovský zlom nastal v mém životě, když jsem si začal uvědomovat sám sebe jako živou bytost. Protože vím, že nejsem žádný symptom, diagnóza, či onemocnění! Neužívám medikaci již téměř 10 let a světe div se… Jsem stále živ! Raduji se ze života, užívám si každé minuty uvnitř i kolem sebe. Několik let jsem nepoznal žádné velké výkyvy ani příznaky, které mohou narušovat můj běžný život. Veškeré hlasy i jiné vjemy využívám v osobním i pracovním životě a tyto vhledy jsou přínosné pro ty, kteří v nich vidí přínos napříč společností. Již přes čtyři roky pracuji v organizaci Fokus Vysočina jako peer konzultant, kde jsem nablízku lidem s duševním onemocněním a sdílím s nimi možnosti v jejich cestách zotavení formou individuálních a skupinových aktivit. Také jsem peer lektor modelu CARE, Evoer v organizaci Onsendo, kde lektoruji sebeuvědomovací a zážitkové semináře. Můj život je spojený rodinou, hudbou, malováním, přáteli a je naplněn bezpodmínečností, svobodou i smrtí.