O nás

Jsme dobrovolníci z celé ČR – lidé se zkušeností s hlasy/vizemi/dalšími neobvyklými smyslovými zážitky, jejich rodinní příslušníci a profesionálové z oblasti duševního zdraví. 

Spoluvytváříme celosvětovou síť hnutí Slyšení hlasů (Hearing Voices Movement), kterou spojuje otevřený postoj k fenoménu slyšení hlasů.

Chápeme “hlasy/vize/další smyslové zážitky” jako skutečné a smysluplné v životním kontextu jednotlivce.

VĚNUJEME SE… 

OSVĚTĚ fenoménu slyšení hlasů a vyvracení stereotypů a stigmat s ním souvisejících.

DIALOGU s odborníky v oblasti péče o duševní zdraví.

ROZVOJI svépomocných skupin jako prostorů pro vzájemnou podporu a sdílení.

SKUPINY STAVÍME NA…

RESPEKTU k vlastní zkušenosti, osobní historii, názorům, postojům a hodnotám.

FLEXIBILITĚ v tématech, které na skupinách zaznívají (dle potřeb členů).

ZAANGAŽOVANOSTI členů – skupina je tvořena pro členy a vedena svými členy (ti také určují její podobu a směr).

DOBROVOLNOSTI v účasti na skupině.

DŮVĚRNOSTI mezi členy – zachováváme mlčenlivost o všem, co je ve skupině sdíleno.

NAŠE HODNOTY… 

Zažívání slyšení hlasů a dalších smyslových zážitků je jedinečný vnitřní prožitek daného jednotlivce. 

Zažívání slyšení hlasů a dalších smyslových zážitků není samo o sobě znakem duševního onemocnění.

Zažívání slyšení hlasů a dalších smyslových zážitků bývá obvykle spojeno s prožíváním těžších situací v životě daného jedince.

Klíčovým přístupem k tomuto fenoménu je porozumění významu, který hlasy pro daného člověka mohou mít.

Vhodné strategie zvládání zmíněných zážitků mohou pomoci lidem ke zvýšení kvality jejich života s hlasy.

VÍCE ZE SVĚTA SLYŠENÍ HLASŮ

www.slysenihlasu.cz

www.intervoiceonline.org (stránka Mezinárodního hnutí slyšení hlasů)

Hlas zevnitř – Praktický průvodce zvládání slyšení hlasů. Volně ke stažení na: https://www.fokus-praha.cz/cz/vzdelavame/recenze-publikaci-a-filmu/396-hlas-zevnitr