Paul Baker

Je pracovníkem komunitního rozvoje se sídlem v Manchesteru v Anglii. Je součástí nové iniciativy založené v Radical Community Arts Center na rozvoj kolektivního přístupu ke zkoumání „duševního zdraví“ se zaměřením na nepatologizující přístup. Posledních 40 let Paul pracoval v oblasti zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání. Pomáhal rozvíjet inovativní komunitní projekty v oblasti duševního zdraví, včetně služeb provozovaných peer pracovníky (pracovníky s vlastní zkušeností), služeb sebeobhájců, podporovaného bydlení, sociálních firem a podniků a fór pro lidi, které jim umožňují přímý vstup do plánování, vývoje a provozu služeb. Patnáct let byl Paul předsedou velké bytové asociace pro lidi bez domova v Manchesteru v Anglii. Paul také pracuje jako kouč a konzultant. Podílí se na řadě projektů, jejichž cílem je zvýšit agenturu a samostatnost lidí, kteří využívají služby duševního zdraví, změnou myšlení a kultury myšlení. Je součástí mezinárodní sítě pro spolupráci v oblasti duševního zdraví a v současné době pracuje se službami v České republice, Irsku a Velké Británii. Je také jedním ze zakládajících členů Hnutí slyšení hlasů v Anglii a INTERVOICE – koordinačního orgánu pro mezinárodní hnutí slyšení hlasů. V posledních čtyřech letech se jeho práce zaměřila na podporu rozvoje sítě slyšení hlasů (Hearing Voices Network) a skupin slyšení hlasů v Brazílii. Má zájem na tom hledat možné způsoby jak lidem pomoci překonat jejich obtíže. Má také silné odhodlání rozvíjet mezinárodní partnerství při vývoji a sdílení progresivních a účinných iniciativ v oblasti duševního zdraví.