Přednášející

Jindřich Jašík má se slyšením hlasů svoji vlastní zkušenost. V roce 2009 i díky nim skončil na uzavřeném oddělení psychiatrické nemocnice s diagnózou Paranoidní schizofrenie. Navzdory predikcím odborníků o doživotním onemocnění, které je možné pouze kompenzovat léky se rozhodl jít svojí vlastní cestou. Vydal se na životní pouť plnou pokusů a omylů s cílem vrátit se zpátky do normálního života bez pomoci profesionálů, kteří nebyli ochotni respektovat jeho přání, i bez medikace, kterou užívat nechtěl. Rozhodl se spolehnout sám na sebe a zcela nevědecky prosil o pomoc raději někam tam nahoru. Sám sobě i tam nahoru slíbil, že pokud se mu podaří vrátit zpátky do normálního života, pokusí se pomoci i ostatním sepsáním svých zkušeností do knihy. Tento závazek mu po devíti letech, kdy už měl se svojí přítelkyní dvě děti a hlavu plnou jiných starostí připomněli až hlasy v hlavě, které už běžně neslyší. Je s nimi dohodnutý tak, že nepřichází bez pozvání. Když ovšem během týdne přišel o důležitou práci a k tomu pochoval svého milovaného psa, řekl si o jejich pomoc. Jejich sdělení bylo velmi jasné. Už je čas dát se do psaní, pak bude všechno v pořádku. Dal se tedy do psaní a kniha vyšla v roce 2019 pod názvem Cesta ze schizofrenie. Od té doby se také zajímá o otázku duševního zdraví hlouběji, protože si uvědomil, že tam je jeho místo v tomto světě, v tomto životě. Podstoupil roční výcvik v Otevřeném dialogu pod vedením Marka Hopfenbecka a začal pracovat jako Peer v brněnském centru sociální rehabilitace Celsuz. O rok později začal pracovat také v organizaci Zahrada 2000, kde má jako člen multidisciplinárního týmu možnost pracovat formou otevřeného dialogu. Snaží se také přispívat k destigmatizaci lidí s psychiatrickou diagnózou v rámci přednášek a příspěvků do různých periodik. 

PhDr. Světlana Soldánová peer terapeut v Psychiatrické nemocnici Bohnice, koordinátorka bohnických peerů, peer lektorka modelu CARe, Školy zotavení a v kurzech pro začínající peery. Patří do první skupiny peer konzultantů v Česku, v současné době se podílí na zavedení pozice peer konzultanta do české legislativy. Zajímá ji problematika lidských práv v péči o duševní zdraví.V roce 2019 začala docházet do pražské skupiny Slyšení hlasů. Sdílení ve skupině ji pomohlo vyrovnat se s vlastními hlasy a neobvyklými prožitky. O své zkušenosti se dělí v kurzu Školy zotavení s názvem Slyšení hlasů jako spolulektorka. V současné době se také zapojila do facilitace skupiny Slyšení hlasů v jednom z terapeutických oddělení v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Má tři dospělé děti a maličkou vnučku, která ji přináší do života mnoho radosti.

RACHEL WADDINGHAM slyší hlasy, má vlastní zkušenost s vizemi a  mnoha dalšími neobvyklými projevy, které ji přinesly řadu nálepek a psychiatrických diagnóz včetně schizofrenie. Po mnoha letech, strávených v systému psychiatrické péče, které Rai nepřinesly žádné výrazné zlepšení, si našla vlastní cestu prostřednictvím spolupráce s hnutí slyšení hlasů (Hearing Voices Movement) a podporou osob s vlastní zkušeností s neobvyklými projevy (Peer Support). Spíše než projevy psychiatrického onemocnění Rai vnímala to, co se ji děje jako přirozenou a smysluplnou reakci na dnešní svět, který je v mnoha věcech bláznivý. Tu se ve svém životě neustále snaží interpretovat a učit se z ní. Rai nyní využívá své zkušenosti a kolektivní moudrosti hnutí pro pozůstalé jako základ pro svou práci praktika a podporovatele otevřeného dialogu (Open Dialogue), skupinového facilitátora a mezinárodního trenéra / konzultanta. Rai se podílela na vzniku služby pomáhající a podporující děti, mladé lidi a dospělé, kteří slyší hlasy a to v různých platformách zahrnující komunity, nemocnice, soudy a věznice). V poslední době prostřednictvím Dialogue® Evolution podporuje implementaci informačních služeb otevřeného dialogu (Open Dialog) v Izraeli a Walesu. Rai je v současné době kandidátem na doktorát se specializací na „znalosti pozůstalých“ a předsedou sítě hnutí slyšení hlasů (Hearing Voices Network) v Anglii.

DIRK CORSTENS je jedním z významných spolupracovníků v projektu Slyšení hlasů (Hearing Voices project of Marius Romme and Sandra Escher) na univerzitě v Maastrichtu v Nizozemsku od doby, kdy se v roce 1992 kvalifikoval a začal pracovat jako sociální psychiatr a psychoterapeut. Dirk vystudoval kognitivní, psychodynamickou a systémovou terapii, transakční analýzu, práci s hlasovým dialogem (Voice Dialogue) a otevřený dialog podporovaný lidmi s vlastní zkušeností (Peer-supported Open Dialogue). Nyní pracuje jako sociální psychiatr a psychoterapeut v Roermondu v METggzu v týmu intenzivní domácí péče, v komunitním týmu pro duševní zdraví a v otevřeném dialogu (Open Dialog). Při své práci využívá přístupu otevřeného dialogu, zároveň také na individuální rovině pracuje s lidmi, kteří slyší hlasy. Dirk aktivně spolupracoval na webu www.schizophreniadoesntexist.nl – webu, který již bohužel nefunguje. Je spolupracovníkem panelu otázek www.Psychosenet.nl. Je členem týmu školitelů, který pracuje na realizaci školení a výcviku v Otevřeném dialogu podporovaného lidmi s vlastní zkušeností. Byl předsedou Intervoice Board v letech 2009 – 2016 a nyní je místopředsedou. Dirk se podílel na vzniku programu na podporu zotavení „Talking with Voices“ a podílí se na výzkumu tohoto tématu. Přednášel s Ronem Colemanem a Eleanor Longdenovou a mnoha dalšími na téma „práce a komunikace s hlasy“. Dirk při své práci přišel na to, že mnoho lidí, kteří slyší náročné hlasy, zjišťuje, že zlomovým bodem při řešení této zkušenosti je hledání různých způsobů, jak s nimi hovořit a porozumět jim. Zkoumání motivů hlasu a objevování rozličných přístupů k nim může pomoci změnit vztah mezi osobou slyšící hlasy a hlasy samotnými. Rostoucí počet jedinců přizpůsobilo tuto metodu jako pomoc pro zvládání negativních, zneklidňujících hlasů.

PAUL BAKER je pracovníkem komunitního rozvoje se sídlem v Manchesteru v Anglii. Je součástí nové iniciativy založené v Radical Community Arts Center na rozvoj kolektivního přístupu ke zkoumání „duševního zdraví“ se zaměřením na nepatologizující přístup. Posledních 40 let Paul pracoval v oblasti zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání. Pomáhal rozvíjet inovativní komunitní projekty v oblasti duševního zdraví, včetně služeb provozovaných peer pracovníky (pracovníky s vlastní zkušeností), služeb sebeobhájců, podporovaného bydlení, sociálních firem a podniků a fór pro lidi, které jim umožňují přímý vstup do plánování, vývoje a provozu služeb. Patnáct let byl Paul předsedou velké bytové asociace pro lidi bez domova v Manchesteru v Anglii. Paul také pracuje jako kouč a konzultant. Podílí se na řadě projektů, jejichž cílem je zvýšit agenturu a samostatnost lidí, kteří využívají služby duševního zdraví, změnou myšlení a kultury myšlení. Je součástí mezinárodní sítě pro spolupráci v oblasti duševního zdraví a v současné době pracuje se službami v České republice, Irsku a Velké Británii. Je také jedním ze zakládajících členů Hnutí slyšení hlasů v Anglii a INTERVOICE – koordinačního orgánu pro mezinárodní hnutí slyšení hlasů. V posledních čtyřech letech se jeho práce zaměřila na podporu rozvoje sítě slyšení hlasů (Hearing Voices Network) a skupin slyšení hlasů v Brazílii. Má zájem na tom hledat možné způsoby jak lidem pomoci překonat jejich obtíže. Má také silné odhodlání rozvíjet mezinárodní partnerství při vývoji a sdílení progresivních a účinných iniciativ v oblasti duševního zdraví.